ไหว้พระไหว้เจ้า » เที่ยวเมืองโบราณล้านนา ไหว้พ่อพญาลิ้นก่าน เจ้าเมืองเวียงห้าว เมืองลึกลับในตำนานแว่นแคว้นล้านนา

เที่ยวเมืองโบราณล้านนา ไหว้พ่อพญาลิ้นก่าน เจ้าเมืองเวียงห้าว เมืองลึกลับในตำนานแว่นแคว้นล้านนา

17 พฤษภาคม 2022
264   0

สวัสดีครับ วันนี้ แอดมิน ได้มีโอกาส ได้ไป อำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา ได้ใช้เส้นทาง พะเยา ไปน่าน ได้พบสถานที่สำคัญ เมืองโบราณ ระหว่างเส้นทางที่ไป

ปัจจุบัน สถานนี้ เรียกว่า บ้านปาง ซึ่ง ห่างจาก เส้นหลักจากตัวเมืองพะเยา ประมาณสิบกว่ากิโลเมตร จะพบ อนุสาวรีย์ พ่อพญาลิ้นก่าน ตั้งตระหง่าน น่าเกรงขาม ปกปักรักษาสถานที่ และ ให้ลูกหลาน ได้กราบไหว้ ขอพร เป็นศิริมงคลกันมาอย่างยาวนาน

วันนี้แอดมินขอแนะนำและเผยแพร่ หากท่านใดมีโอกาสผ่านหรือแวะไป ก็ไปขอพรองค์พ่อกันได้นะครับ

สำหรับ เวียงห้าว หรือ เวียงฮาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณ ที่มีชื่อปรากฎในดินแดนเชียงแสนโยนกนั้น เป็นเมืองที่มีชื่อ แต่ไม่สามารถระบุรูปแบบ การก่อสร้างแปลงเมืองได้ โดยมีการคาดคะเนว่า ตั้งอยู่บนเนินขาว วกวนไปตามเส้นภูมิประเทศ ผังเมืองทิศตะวันออก จดแม่น้ำร่องช้าง โดยมีวัพระธาตุแจโว อยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง

เมืองเวียงห้าวนี้เป็นเมืองโบราณ โดยมีการก่อสร้างถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกอยู่บริเวณเนินเขาเพียงชั่วคราว ต่อมา มีการขยายเมืองอย่างถาวร จากการสำรวจของนักโบราณคดี พบเศษดินเผา เครื่องเคลือบ ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง มีพระธาตุแจโว เป็นเจดีย์ พื้นเมืองแบบล้านนา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21

พ่อพญาลิ้นก่าน หรือ ท้าวลิ้นก่าน เป็นเจ้าเมืองห้าว การก่อสร้างเวียงห้าว พ่อพญาลิ้นก่านรีบเร่งขุดคูเมือง สร้างกำแพงป้องกัน ช้างปู่ก่ำงาเขียว เข้ามาอาละวาดบ้านเมือง ช้างปู่ก่ำงาเขียว เข้ามาในเมืองไม่ได้ จึงหนีไปอยู่ในป่าหน่องหล่ม ร้อนถึง พญาเมืองน่่าน เพราะลูกสาวต้องการนอนเสื่อ แต่ไม่สามารถเข้าป่า หาวัตถุดิบนำมาทอเสื่อได้

ท้าวพญาเมืองน่าน จึงได้ติดประกาศว่า ผู้ใด สามารถกำราบปราบช้าง ปู่ก่ำงาเขียวได้ โดยนำงา นำเล็บมาให้ ก็จะได้รางวัล เมื่อมีผู้มีฝีมือ ปราบช้างปู่ก่ำงาเขียวได้ บ้านเมืองในแถบนี้ก็สงบสุข

ประวัติการทำศึกเมืองน่านและภูกามยาว โดยมีเวียงห้าวเป็นกันชน หลังจากสิ้นพญางำเมือง เมืองน่านจึงพยายามไม่เป็นเมืองขึ้น ภูกามยาว จึงสมคบกับพระเจ้าคำฟู ทำศึกสมัยพระเจ้าคำลือ ราว พศ. 1870 พระเจ้าคำฟู จึงครองเมืองภูกามยาว ความสำคัญของเมืองเวียงห้าวจึงลดลง

จากประวัติเมืองน่าน เมืองภูกามยาว เมืองห้าวก่อตั้งมาประมาณ 676 ปี เวียงห้าวจึงเป็นเส้นทางการเดินทัพ เชื่อมสัมพันธไมตรี เมืองสุโขทัย เมืองแพร่ เมืองน่าน เพราะมีลำน้ำร่องช้างเชื่อม ลำน้ำต๋ำ สองสบ ลำน้ำยม มีเตาเผาเครื่องเคลือบอยู่ระหว่างเวียงแม่กา เวียงห้าวเป็นจำนวนมาก จึงถือได้ว่า เมืองเวียงห้าว เป็นเมืองเก่ามีความสำคัญ และมีประวัติอยู่มาอย่างยาวนาน