สรรหามาเล่า » วงดนตรีประชันกันที่วัดป่า สองยอดขุนพลลูกทุ่งเมืองสุพรรณในอดีต ที่วันนี้คงเป็นเพียงตำนานให้จดจำ

วงดนตรีประชันกันที่วัดป่า สองยอดขุนพลลูกทุ่งเมืองสุพรรณในอดีต ที่วันนี้คงเป็นเพียงตำนานให้จดจำ

29 พฤษภาคม 2022
233   0

มืดฟ้า..มัวดิน

เด็กต้องขี่คอ ผู้ปกครอง

ไม่มีที่ยืน เดินไปไหนแทบไม่ได้

ตามข้อมูลว่า วงดนตรี ตั้งหันหน้ามาทางเดียวกันทำให้ผู้ชม สามารถมองเห็นทั้งสองวง

ท่านใด ทันดูหรือมีเรื่องเล่าให้เขียนลงด้วยครับจะเก็บรวมรวมไว้ให้คนรุ่นหลังทราบต่อไป

พุทธศักราช ๒๕๑๐การประชันสนั่นเมืองสุพรรณบุรีที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ระหว่าง

สุรพล สมบัติเจริญ”ราชาเพลงลูกทุ่ง”กับไวพจน์ เพชรสุพรรณ”

ราชาเพลงแหล่”“ความกตัญญู” เป็นสมบัติ ของคนดี

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐พระครูรักขิตวันมุนี(ถิร “ปญฺญาปโชโต” )วัดป่าเลไลยก์

พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญแห่งเมืองสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น

พระราชาคณะที่ “พระรักขิตวันมุนี”

งานฉลองและสมโภชน์ พ.ศ.๒๕๑๐มีสุดยอดของวงดนตรี ลุกทุ่งเมืองไทย

ที่เป็นลูกศิษย์ ของหลวงพ่อถิร

มาแสดงให้ชมกันคือ“สุรพล สมบัติเจริญ” กับ “ไวพจน์ เพชรสุพรรณ”

เหมือนประชันแต่ไม่ได้ประชัน เพราะไม่มีการเก็บ ค่าเข้าชมให้ชมกันฟรีๆ

การประชันของดนตรีทั้งสองวงจบลงด้วยความประทับใจ คือ เสมอกัน

ในภาพคือ เด็กต้องขี่คอ ผู้ปกครองไม่มีที่ยืน เดินไปไหนแทบไม่ได้

ถือเป็นภาพชุดประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง