คนเล่นของ » รัตนชาติประจำวันเกิด เสริมโชค เสริมลาภ เฮงๆ ปังๆ รวยๆ กับหินและอัญมณี

รัตนชาติประจำวันเกิด เสริมโชค เสริมลาภ เฮงๆ ปังๆ รวยๆ กับหินและอัญมณี

8 มิถุนายน 2022
164   0

ผู้ทีเกิดวันอาทิตย์

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิดได้แก่ โกเมน ทับทิม และรัตนชาติที่มีสีอยู่ในโทนแดง

รัตนชาติกาลกิณีของวันเกิด ได้แก่ ไพลิน

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ เพชร อำพัน บุศราคัม และรัตนชาติที่สีอยู่ในโทนเหลือง

รัตนชาติกาลกิณีของวันเกิด ได้แก่ โกเมน รัตนชาติสีโทนส้ม

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิดได้แก่ ผลึกหิน และรัตนชาติที่อยู่ในโทนสีชมพู

รัตนชาติกาลกิณีของวันเกิด ได้แก่ มุกดา และผลึกหินสีขาวนวล

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

รันชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ หยกเขียว มรกต รัตนชาติที่มีสีอยู่ในโทนเขียว

รัตนชาติกาลกิณีของวันเกิด ได้แก่ ทับทิม และรัตนชาติที่มีสีอยู่ในโทนม่วง และแดง

ผู้ที่เกิดในวันราหูหรือพุธกลางคืน

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ แก้วไพฑูรณ์

รัตนชาติกาลกิณีของวันเกิด ได้แก่ บุษราคัม

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ รัตนชาติที่อยู่ในโทนสีส้ม

รัตนชาติกาลกิณีประจำวันเกิด ได้แก่ นิล และรัตนชาติที่อยู่ในโทนสีดำคล้ำ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ ไพลินสีน้ำเงิน นิล และรัตนชาติในโทนสีฟ้าคราม และน้ำเงิน

รัตนชาติกาลกิณีประจำวันเกิด ได้แก่ รัตนชาติในโทนสีม่วง

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

รัตนชาติบริวารประจำวันเกิด ได้แก่ เพทาย และรัตนชาติในโทนสีม่วง

รัตนชาติกาลกิณีประจำวันเกิด ได้แก่ มรกต และรัตนชาติในดทนสีเขียว