ไหว้พระไหว้เจ้า » ท้าว เวสสุวัณ อายุกว่า 100 ปี เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี (เท่าที่มีหลักฐาน)

ท้าว เวสสุวัณ อายุกว่า 100 ปี เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี (เท่าที่มีหลักฐาน)

3 กรกฎาคม 2022
209   0

หนึ่ง “ศตวรรษ”

ท้าว”เวสสุวัณ”อายุ ๑๐๐ ปี

เก่าที่สุดในสุพรรณบุรี (เท่าที่มีหลักฐาน)

วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

*สง่างามที่สุดในเมื่องไทย ฝีมือ เถ้าแก่รอด เหลียงพานิช

*ฝีมือช่างปูนปั้น”ชั้นยอด”ของเมืองสุพรรณ ผู้ปั้นเทวดาและยักษ์งามที่สุด

นายบุญรอด เหลียงพานิช”เฒ่าแก่รอด”อดีตท่านเป็นช่างปูน จากราชบุรี

เมื่อรับจ้างทำงานที่วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทราบว่าว่าเมืองสุพรรณบุรี มีความเจริญเรื่องการสร้างวัดวาอาราม

ทางการศึกษา จึงตัดสินใจเดินทางยังเมืองสุพรรณบุรี ที่อำเภอบางปลาม้า

ยุคนั้นวัดวาเจริญสุด เป็นชุมชนการศึกษา ท่านจึงมารับจ้างอยู่แถวนั้น

ด้วยความขยันหมั่นเพียร”หนุ่มฮง”เฒ่าแก่รอด จึงได้แต่งงานกับ”นางแพ”หลานขุนกำแหง

ได้สร้างแพเป็นที่พักลอยลำขายสินค้าทุกประเภทอยู่หน้าบ้านเก้าห้องในปัจจุบัน

ต่อมาได้ยกขึ้นไปเป็นตลาดเก้าห้องเจ้าของตลาดเก้าห้อง”หอดูโจร”อันเกรียงไกร

วัดลานคา จึงเป็นบ้านพ่อตาแม่ยาย ของเฒ่าแก่รอด

เมื่อพระครูพิพัฒน์สุตคุณ(ทอง อินทขันตี)เจ้าอาวาสวัดลานคา

เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า รูปแรก สร้างโบสถ์ใหม่

เถ้าแก่รอด นอกจากช่วยออกเงินสร้างโบสถ์แล้ว ยังช่วยคุมการก่อสร้าง

และลงมือปั้น”ท้าวเวสุสวัณ”ด้วยตนเอง”ทั้ง ๔ ตน มีราคาบอกที่ด้านหลัง

*ด้วยราคาตนละ ๔๐ บาท (สลักอักษรที่ด้านหลังท้าวเวสุวัณ ทุกตน)

บทความ โดย อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง ปราชญ์เมืองสุพรรณ